درخواست فروش سهام

درخواست فروش سهام

نکته:جهت اطلاع از آخرین قیمت هر سهم با دفتر سهام 38645245-051تماس حاصل نمائید.

نام و نام خانوادگی *
کدملی *
کدشناسایی *
تعداد سهام قابل فروش *
نرخ پیشنهاد فروش برای هر سهم *
تلفن همراه *

جهت ادامه روند فروش سهام فرم های زیر را پر کنید و با دفتر سهام با شماره 38645245تماس حاصل فرمائید